Garantii Produse

GARANTII PRODUSE PCsecond.ro

Noi, SC. INFOGRUP SRL, cu sediul in Alba Iulia, Str. Motilor, NR.7,Bl.S1E, cu Certificat de Inregistrare nr.J01/152/1996, asiguram, garantam, si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor Art. 5 H.G nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea si protectia mediului.
Produsele comercializate sunt in conformitate cu SR EN 60950+A1:1996; SR EN 60950+A1:1996/A2 1997; SR EN+A1:200; EN 61000-2-1/A14:2000; 60038+EN61000-3-3/A1:2001; EN55024:2000; EN60950:2000, si conform HG.nr. 457/2003 cu modificare 1514/2003 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune.

GARANTII PRODUSE:

1. OBLIGATIILE FURNIZORULUI
Condiţiile de garanţie se acorda in conformitate cu prevederile O.G. 21/92, Legea 449/2003, Legea 296/2004 si H.G. 394/95 cu modificarile si completarile ulterioare.
Asigurarea de service in perioada de garanţie pentru echipamente cumpărate de la S.C. INFOGRUP S.R.L. se efectueaza la sediul firmei din Str. Moţilor Nr. 7, Bl. S1E, in zilele lucrătoare (Luni-Vineri, 9.00-17.00).
Dacă un echipament adus in garanţie nu poate fi reparat sau înlocuit in termen de 2 (doua) zile lucratoare, termenul de garanţie se va prelungi cu perioada cât echipamentul s-a aflat la sediul firmei noastre pentru reparaţii.
Dacă după trecerea unei perioade de 30 de zile echipamentele nu pot fi depanate sau înlocuite, cumpărătorul poate solicita contravaloarea acestora sau alte produse la paritatea valorii acestora.
Furnizorul este obligat sa explice cumpărătorului modul de întrebuinţare al echipamentelor.
Pe perioada duratei medii de utilizare de 5 ani firma noastră sigură piese de schimb si service postgaranţie.
2. OBLIGATIILE CUMPARATORULUI
La solicitarea acordării garanţiei, cumpărătorul va trebui sa prezinte: factura fiscala sau bon fiscal (copie), certificatul de garanţie în original, echipamentul in ambalajul original împreuna cu accesoriile cu care a fost livrat precum si o descriere scrisa a defectului; lipsa unuia dintre detaliile menţionate mai sus snuleaza obigatia noastra de a asigura garantia.
Cumpărătorul este obligat sa respecte instrucţiunile de utilizare ale echipamentelor cumpărate, conform indicaţiilor tehnice date de furnizor sau celor din manualele echipamentelor.
Este obligatoriu folosirea numai a elementelor de cablare originale, iar alimentarea se va face obligatoriu de la priza cu împământare.
Cumpărătorul este obligat sa păstreze intacte toate sigiliile si etichetele aplicate pe echipamente, precum si a documentelor si accesoriilor primite odată cu echipamentul (cărţi, cabluri, dischete, CD-uri)
Echipamentul trebuie sa funcţioneze in următoarele condiţii:
– tensiunea de alimentare:210V-240V;frecventa retelei:50Hz;
– temperatura :10-35 C, umiditate:65% fără condensare;
– echipamentele vor fi protejate de umezeala, şocuri mecanice sau termice.
Cumpărătorul trebuie să protejeze de praf echipamentele(prin aplicarea de huse când acestea sunt oprite).
3. SITUATII CARE POT DUCE LA PIERDEREA GARANTIEI
Ruperea sau deteriorarea sigiliilor sau etichetele aplicate pe echipamente;
Greşeli de instalare (lipsa împământării la priză, cuplarea oricărui periferic la calculator in timp ce echipamentele sunt sub tensiune) sau fluctuaţii ale tensiunii de alimentare;
Păstrarea in condiţii improprii a echipamentelor (căldură excesivă, umiditate excesivă, praf, etc.);
Intervenţii asupra echipamentelor – indiferent de natura lor – de către personal neautorizate de SC INFOGRUP SRL sau modificarea configuraţiei sau a seriilor din certificat;
Spargeri, pagube mecanice cauzate de orice lovitură sau îndoitură, de transportul necorespunzător, catastrofe etc;
Nu se acordă garanţie pentru consumabile (dischete, CD-uri, consumabile imprimante si copiatoare), accesorii (cabluri, pad, etc.) sau pentru software nelicenţiat care nu funcţionează corespunzător;
Nu se acorda garantie pentru unitatile CD care s-au defectat in urma spargerii in interior a CD-urilor.
Patrunderea insectelor, rozatoarelor sau substantelor lichide in interiorul produselor.
Nu se acorda garanţie in cazul defecţiunilor cauzate de programe instalate necorespunzător si defectiuni datorate efectelor virusilor.
Nu se acorda garantie imprimantelor in care s-au folosit alte consumabile decat cele originale (produse de catre producatorul echipamentelor) sau daca acestea au fost reincarcate. Capetele de imprimare sunt materiale consumabile, ca atare, acestea nu beneficiaza de garantie.
Produsele care prezinta componente electronice integrate de putere mica explodate nu vor beneficia de garantie.
De asemensea nu se acorda garantie produselor care s-au defectat datorita depasirii parametrilor in scopul maririi performantelor.

4.ALTE MENTIUNI – Garantii Produse
Nu se considera defecte hard disk-urile (HDD) la care numarul blocurilor logice defecte(bad-uri) reprezinta mai putin de 0.5% din capacitatea hard disk-ului, prin urmare nu se acorda garantie. Exceptie fac situatiile in care blocurile sunt in zona de boot.
Nu se considera defacte ecranele LCD care au mai putin de 3 (trei) pixeli inclusiv defecti grupati, conform specificatie producatorului, prin urmare in caest caz nu se acorda garantie. In cazul in care ecralul LCD are 4 (patru) pixeli defecti grupati sau 5(cinci) pixeli defecti pe tot ecranul, atunci se considera defect si se primeste in garantie.
Montarea, instalarea si configurarea subansamblelor reprezinta o activitate care presupune o calificare profesionala si nu poate fi efectuata de catre o persoana neautorizata. Cumparatorul care totusi o face, isi asuma riscul deteriorarii vizibile sau nu a produselor, ceea ce duce la pierderea garantiei.
Nu raspundem de eventualele probleme de compatibilitate, de asemenea nu ne asumam nici o raspundere pentru subansamblele care sunt folosite pe sisteme ce nu indeplinesc specificatiile tehnice cerute de producatorul respectiv.
În cazul solicitării nejustificate de acordare a garanţiei ne rezervam dreptul de a cere beneficiarului contravaloarea manoperei de investigare a produsului reclamat; costul manoperei este de 15 EUR/ora;
Acumulatorii si incarcatoarele sunt parti consumabile. Acestia au garantie de 6-12 luni in functie de producator, indiferent daca aparatul in care sunt inclusi (laptop, UPS, telefon, etc.) au o garantie mai mare.
Garanţia se acorda numai clienţilor noştri, noi nefiind in nici un caz răspunzători in fata terţilor care achiziţionează produse comercializate de noi prin aceştia;
Firma noastră nu răspunde pentru pierderile de date cauzate de eventuale defecţiuni sau in perioada in care echipamentul se afla la sediul firmei noastre; insistăm ca la anumite intervale de timp si inaintea aducerii echipamentului in service sa se efectueze un back-up al datelor importante;
Produsele software nu fac obiectul garanţiei;
Prin semnarea prezentului contract, cumpărătorul îşi asumă obligaţia de a lua la cunoştinţă condiţiile de garanţie înscrise in certificatul de garanţie.